10 brangiausių pasaulyje paveikslų

Šia­me są­ra­še, aiš­ku, nė­ra pa­čių ži­no­miau­sių pa­veiks­lų, ka­ban­čių vals­ty­bi­niuo­se pa­sau­lio mu­zie­juo­se ir pri­klau­san­čių jiems, ne­at­si­žvel­gia­ma į in­flia­ci­ją ir ja­me – tik dar­bai, pa­teik­ti par­da­vi­mui XX-XXI a. Ta­­čiau tai ne­truk­do kai ku­riems „me­no kū­ri­niams“ pri­blokš­ti pa­pras­tus mir­tin­guo­sius sakramentaliuoju „Už ką čia mokėti?!“

O mokėti tenka. Ir nemažai. Bent jau jeigu tikėsime uždarų aukcionų rezultatais (čia pateikiami tiek atvirų, tiek uždarų aukcionų rezultatai).

X vieta: „Berniukas su pypke“, Pablo Picasso (1905)

Paveikslą nutapė 24-metis Pablas Picasso (per vadinamąjį „rožinį“ kūrybos periodą) Bateau-Lavoir bendrabutyje Monmartre. Jame pavaizduotas nežinomas berniukas su rožių vainiku, kairėje rankoje laikantis pypkę. 2004 metais portretas Sothby's aukcione buvo parduotas už 104 milijonus dolerių.

IX vieta: „Sidabrinė autokatastrofa (dviguba)“, Silver Car Crash (Double Disaster) Andy Warhol (1963)

VIII vieta: „Apnuoginta, žali lapai ir biustas“, Pablo Picasso (1932)

VII vieta: „Klyksmas“, Edvard Munch (1893-1910)

VI vieta: „Adelės Bloch–Bauer I portretas“ (1907)

V vieta: „Moteris III“, Willem de Kooning (1953)

IV vieta: „№5“, Jackson Pollock (1948)

III vieta: „Trys Luciano Freudo portreto eskizai“, Francis Bacon (1969)

II vieta: „Lošėjai kortomis“ (trečiasis serijos paveikslas), Paul Cézanne (1892-1893)

I vieta: „Kada vestuvės?“, Paul Gauguin (1892)

Ольга Фадеева
naked-science.ru

div.num{padding:0.2em;font-weight:bold;font-size:150%;line-height:150%;font-family:helvetica,geneva,georgia,verdana,arial,sans;color:#92708b;text-shadow: 2px 3px 2px #f0e2d7; filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.Glow(Color=#f0e2d7,Strength=2);}

   

Facebook komentarai