10 nykstančių kalbų

Iš daugiau, nei 6700 dabar pasaulyje naudojamų kalbų, iki šio amžiaus pabaigos pusei gresia išnykimas [šaltinis: UNESCO]. Kas dvi savaites miršta paskutinis žmogus, kalbąs kuria nors kalba, pasiimdamas ją su savimi [šaltinis: Living Tongues]. Mažas ir vis besitraukiantis kalbos naudotojų ratas, taip pat senstantys kalbėtojai žymi nykstančią kalbą: kalbėtojams mirus, nelieka nieko, kas naudotų tą kalbą. Lingvistai tada kalbą laiko mirusia, nors jei kalba buvo įrašyta, jie gali ją vadinti „miegančia“ – vėliau ją galima atgaivinti.

h2.alien { text-transform:uppercase; border-width:2px 2px 2px 2px; border-style: solid; border-color:#fff; display:block; -webkit-border-radius:15px; -moz-border-radius:15px; -o-border-radius:15px; border-radius:15px; color:black; padding:0.5em 0.7em 0.7em 0.7em; text-align:center; background:#f5f5f5; font-size:1.5em; font-family: geneva,helvetica,arial,sans-serif;}

Kalbos išnyksta dėl kelių priežasčių. Kartais žmonės laiko vieną kalbą prestižiškesne už kitą, todėl „mažesniosios“ nenaudoja. Dažniausiai kalba miršta, kai ja kalbantys žmonės ima kalbėti populiaresne, plačiau naudojama kalba. Didžiąja dauguma kalbų šneka nedaug žmonių – lingvistų vertinimu, 85 procentai kalbų turi mažiau, nei 100 000 jos naudotojų [šaltinis: PBS].

Kodėl svarbu išlaikyti kalbas gyvas? Jos atstovauja kultūrą. Pavyzdžiui, gta kalba Indijoje turi žodį, reiškiantį „išlaisvinti žmogų iš tigro,“ o taip pat žodį, reiškiantį „nužudyti utėles, suspaudžiant jas nagais.“

Pažvelgsime į keletą iš daugiau, nei 3 000 kalbų, kurioms gresia išnykimas ir pažiūrėsime, ką kai kurios organizacijos daro, kad išsaugotų jas ateities kartoms.

10: Šiaurės Amerikos kalbos

UNESCO vertinimu, nuo europiečių kolonizavimo Jungtinėse valstijose išnyko daugiau, nei 115 kalbų, o iš jų 53 išnyko nuo XX a. vidurio. Labiausiai prie vietinių amerikiečių gimtųjų kalbų nykimo prisidėjo internatinės mokyklos, kuriose jauni mokiniai būdavo baudžiami už kalbėjimą gimtosiomis kalbomis. Tarp nykstančių JAV kalbų yra arapaho, turinti mažiau, nei 1000 naudotojų, kurie visi gyvena Vajominge, ir yuchi kalba Oklahomoje, kuria kalba penki žmonės [šaltiniai: Native Languages of the Americas, UNESCO].

Kanadoje išnykimas gresia arba jau išnyko 88 kalbos, tarp kurių lakota, kuria kalbama vos vienoje bendruomenėje, ir oneida, šalies rytų kalba, naudojama trijose bendruomenėse [šaltinis: UNESCO]. Meksikoje ir Centrinėje Amerikoje išnyko arba išnykimas gresia daugiau, nei 140 kalbų, tarp kurių ixil, kuria kalba apie 60 žmonių Gvatemaloje ir pietų Meksikoje, bei kickapoo, naudojama maždaug 150 žmonių Meksikoje ir JAV [šaltinis: UNESCO].

9: Pietų Amerikos kalbos

Vietinių Brazilijos kalbų padėtis yra ryškus pavyzdys fakto, kad didžiąja dalimi pasaulio kalbų kalba vos saujelė populiacijos. Vietiniai Brazilijos žmonės sudaro 2/1000 šalies gyventojų, tačiau jie kalba 170 skirtingų kalbų – ir kiekvienai jų gresia išnykimas [šaltinis: De Oliveira].

Kitoms Pietų Amerikos šalių vietinių gyventojų kalboms, pavyzdžiui, ache, kuria kalba grupė žmonių Paragvajuje, ir leco, kuria kalba vos 20 žmonių Bolivijoje, taip pat gresia didelis pavojus. Pietų Amerikos šalių vyriausybės pastaraisiais metais daug nuveikė, stengdamosi apsaugoti vietines kalbas, suteikdamos vietiniams žmonėms teises į jų žemę, visuomenę ir kalbą. Vyriausybės taip pat kreipia ypatingą dėmesį į kalbos naudotojus, kurie išsikrausto iš savo gimtųjų vietų ir gyvena miestuose.

Paslaptingoji gydymo kalba

Kartu su išnykstančia kalba dingsta ne tik kultūrinis paveldas. Pavyzdžiui, kallawaya tautos žmonės iš P. Amerikos perduodavo slaptą gydymo kalbą iš tėvo sūnui ilgiau, nei 400 metų. Vaistinių augalų pavadinimai ir naudojimas, bei tam tikrų ligų gydymo technika yra šios slaptos kalbos dalis. Lingvistų vertinimu, dabar ja kalba mažiau, nei 100 žmonių [šaltinis: Lydersen].

8: Europos kalbos

Vadinamojo „keltų tigro“ ekonominis pakilimas XX a. pabaigoje ir XXI a. pradžioje ko gero išgelbėjo airių kalbą nuo išnykimo. Kalbai, vadinamai „airių“ Airijoje ir „gãlų“ visur kitur, grėsė išnykimas, kadangi dauguma airių, po Anglijos valdymo šimtmečių, labiau tapatinosi su Anglija, nei su gimtąja sala. Airijai tapus karštu ekonomikos centru, tai pasikeitė. Suklestėjo turizmas ir tapo madinga kalbėti gimtąja kalba. Tačiau airių kalbos dar laukia ilgas kelias. Nors mokyklose tai yra privalomas dalykas, šia kalba namuose retai kas šneka.

Ispanijos šiaurės ir Prancūzijos pietų baskų kalbai taip pat nelengva, bet jai sekasi kur kas geriau, nei prieš keletą dešimtmečių. Stiprus baskų nacionalinis judėjimas Ispanijoje išlaikė pastovų ja kalbančiųjų skaičių, tačiau Prancūzijoje UNESCO baskų kalbai gresia didelis pavojus. Jei airių ir baskų kalbas galima laikyti sėkmės istorijomis, kitoms Europos kalboms taip gerai nesikloja. Samių kalboms, kuriomis kalba keletas šimtų žmonių Skandinavijoje, gresia pavojus, o vilamovių kalba, naudojama Wilamowice kaime pietų Lenkijoje, tekalba apie 70 gyventojų [šaltinis: UNESCO].

7: Indijos genčių kalbos

Nors hindi čia yra oficiali kalba, o anglų – antroji, Indijos daugiau, nei milijardas gyventojų kalba tūkstančiais skirtingų genčių kalbų. Daugelis šių kalbų nykstančios, kadangi vaikai mokyklose privalo išmokti ir kalbėti standartine hindi kalba. Dauguma Indijos mokinių taip pat mokosi dar ir anglų. Dėl dėmesio šioms dviems kalboms, nesuskaičiuojamos gentinės kalbos visoje šalyje nyksta.

UNESCO duomenimis, Indijoje jau išnyko arba tokia grėsmė iškilo 196 Indijos kalboms. Organizacija sora kalbas, kuriomis kalba 250 000 gyventojų, laiko pažeidžiamomis, bet sirmaudi kalbas – ant išnykimo slenksčio. Kita kalba, kuriai gresia išnykimas, pietų Indijos ruga, kalba tik 100 gyventojų [šaltinis: UNESCO]. Kalbininkai dokumentuoja šias kalbas, kol jos neišnyko, o Living Tongues institutas kaupia skaitmeninį centrinės ir rytų Indijos munda kalbų archyvą. UNESCO duomenimis, munda kalbos yra vienos iš mažiausiai ištyrinėtų pasaulio kalbų.

Paslėpta kalba

2010 m. gale, Indijoje dirbantys tyrėjai pranešė atradę mokslui nežinomą kalbą. Naujoji kalba, koro, naudojama Kichange, keturių trobelių kaime šiaurės rytų Indijoje. Koro buvo įtrauktas į naudojamų pasaulio kalbų sąrašą, bet kadangi jos naudotojų tiek nedaug, jai gresia išnykimas [šaltinis: Living Tongues].

6: Japonija

Ainu kalbos praradimas Japonijos Hokkaido saloje yra dar vienas pavyzdys, kaip vyraujanti kultūra primeta savo kalbą. Ainu, kurie gali būti seniausi Japonijos gyventojai, pastaruosius maždaug 300 metų buvo išankstinio Japonijos vyriausybės nusistatymo objektas. Jiems buvo primetama japonų kalba ir nors yra apie 30 000 ainu tautos žmonių, gimtąja kalba šnekančių likę tik 15 – 40 [šaltinis: Akulov]. Ainu aktyvistai ir tautosakininkai stengiasi išlaikyti kalbą gyvą. Be ainu, UNESCO kalbų projekte yra dar 7 kitos japonų kalbos, kurioms gresia išnykimas, tarp kurių okinawa ir yaeyama kalbos [šaltinis: UNESCO].

5: Ramiojo vandenyno salų kalbos

Šimtams kalbų, kadaise paplitusių Ramiojo vandenyno salose, dabar gresia išnykimas dėl jas kolonizuojančių didesnių kalbų. Papua Naujojoje Gvinėjoje UNESCO išnykusiomis arba nykstančiomis laiko 196 iš daugiau, nei 850 naudojamų kalbų. Pavyzdžiui, tench kalba tik 49 žmonės. Penkiolikai Filipinų kalbų gresia išnykimas. JAV havajietiškai kalba tik 1000 žmonių [šaltinis: UNESCO]. Gimtoji Guamo ir Šiaurinių Marianų kalba, chamorro, taip pat laikoma pažeidžiama. Grėsmė kilusi daugiau, nei 15 Solomonų salų kalbų, o kelios jau išnyko.

Naujoji Zelandija 1987 metais įsteigė Maorių kalbos komisiją, norėdama paskatinti maorių kalbos naudojimą. Maorių kalba dabar yra oficiali kalba ir ja leidžiama liudyti teismuose.

Kaip išgelbėti kalbą

Daug vyriausybių, o taip pat privačių fondų, stengiasi išsaugoti ir išlaikyti vietinių gyventojų kalbas. Living Tongues nykstančių kalbų institutas visame pasaulyje remia kalbų dokumentavimą, išsaugojimą ir atgaivinimą, o Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO) kuria nykstančių kalbų duomenų bazę. Daugelis mokyklų, tarp jų ir Airijoje bei Havajuose, siūlomos vietinių kalbų klasės, kur naujoji karta mokoma kalbos, kuria vyresnieji nebešneka.

4: Rusijos ir Sibiro kalbos

Didžiausią įtaką centrinio Sibiro os kalbos nykimui padarė politinė priespauda. Sovietų sąjunga išbraukė os tautos žmones iš etninių grupių sąrašo 1959 m. ir tai nebuvo atitaisyta iki pat 1999 m. [šaltinis: Living Tongues]. Per tą laiką žmonės pradėjo netekti os – dar vadinamos vidurinės chulym – kalbos, priklausančios turkų kalbų grupei.

Living Tongues institutas vykdo didžiulį os kalbos išsaugojimo projektą, kol nemirė paskutiniai ja kalbantys žmonės. Darbuodamiesi kartu su vietiniais žmonėmis, jie įrašė daug valandų kalbos ir sudarė elementorių vaikams. UNESCO duomenimis, Rusijos federacijoje išnykimas gresia daugiau, nei 130 kalbų, tarp kurių daug totorių kalbos dialektų, ir Karelijos dialektų, paplitusių pasienyje su Suomija ir Lenkija.

3: Afrikos kalbos

Priskaičiuojama apie 1500 Afrikos kalbų ir maždaug ketvirčiu jų kalba po 5000 ar mažiau žmonių [šaltinis: Maho]. Šimtams Afrikos kalbų gresia išnykimas dėl modernaus pasaulio skverbimosi į vietinius kaimus. Nykstančių kalbų fondas remia Kenijos suba žmonių projektą, kuriuo norima išsaugoti nuo išnykimo olusuba kalbą. Kitos nykstančios kalbos yra Gabono kaande, Ganos animere, Kalahario !kung kalba. Bet ne visomis nykstančiomis kalbomis kalba toje vietovėje gyvenantys žmonės. Namibijos juodajai vokiečių kalbai, vokiečių kalbos pidžino formai, sukurtai afrikiečių, tarnavusių vokiečių šeimininkams kolonizavimo metais, taip pat gresia išnykimas.

2: Kinų kalbos

Šaltinių duomenys skiriasi, tačiau dauguma sutaria, kad gausiausiai apgyvendintoje pasaulio valstybėje kalbama daugiau nei 200 kalbų. Tačiau UNESCO duomenimis, daugiau nei pusei jų gresia išnykimas per artimiausius 100 metų. Dauguma tų kalbų naudojamos Kinijos pietryčiuose, šalia sienos su Mianmaru (anksčiau – Birma) ir Tailandu. Tarp šių kalbų yra chintaw, kuria kalba mažiau nei 30 žmonių ir laji, kuria kalba apie 250 [šaltinis: UNESCO]. Nyksta ir kai kurios šiaurinės dalies kalbos, tarp kurių keletas Mandžiūrijos dialektų. Endangered Language fondas vykdo projektą, siekiantį dokumentuoti zijun samadu, Tibeto-Surman kalbos gramatiką.

Kalba yra labai politizuota tema Kinijoje. Pavyzdžiui, visos Tibeto kalbos prapuolė, kai Kinija užgrobė regioną XX a. viduryje ir privertė Dalai Lamą išvykti.

Kalbų šeimos

Beveik 7000 pasaulio kalbų dalinamos į maždaug šimtą kalbų šeimų, turinčių panašias charakteristikas. Paprastai laikoma, kad lengviau išmokti kitą kalbą, jei ji priklauso tai pačiai kalbų šeimai, kaip ir gimtoji [šaltinis: Shoebottom].

1: Amharic kalba Beta Izraelyje

Nors oficialiai tai nėra nykstanti kalba UNESCO sąraše, amharic kalba gali išnykti tarp Etiopijos žydų, kurią jie atsivežė iš gimtinės į Izraelį XX a. 9 dešimtmetyje. Beta Izraelis gyveno kaip izoliuota žydų grupė Etiopijoje ir iki XIX a. 7 dešimtmečio su kitais žydais nekontaktavo.

Ši grupė turi kelias skirtingas savo istorijos versijas. Kai kurie sako, kad jie yra karaliaus Saliamono ir karalienės Šebos palikuoniai, tuo tarpu kiti tvirtina, kad jie yra Dano genties, vengusios pilietinio karo, ir dėl to išėjusios iš senovės Izraelio, ainiai. Kaip bebūtų, Izraelio tauta 1975 metais pripažino Etiopijos žydus ir leido jiems imigruoti į Izraelį. Etiopijos žydai iš pradžių kalbėjo cushite arba agaw kalba, tačiau vėliau priėmė amharic ir tigrinya, kurios yra semitų šeimos kalbos. Bet nuo imigracijos į Izraelį vis daugiau jų kalba hebrajiškai, ir kai kurie jau baiminasi, kad pamirš amharic kalbą.

Šaltiniai

Martha Barksdale
www.discovery.com

   

Facebook komentarai