Anekdotas

- Mama! Mama! Þiûrëk, á kà að vos tik neálipau!- ðaukia Petriukas, vydamasis mamà su ðuns kakuèiu rankoje.

   

Facebook komentarai