Anekdotas

Pareina Petriukas pirmà dienà ið mokyklos ir sako:

- Ir tai vadina pirmàja klase... Në vieno minkðto suolo.

   

Facebook komentarai