Anekdotas

- Mokytoja, galit paaiðkinti, kas tas smegenø nutekëjimas?- klausia Petriukas.

- Na, tavo atveju, tai yra sloga.

   

Facebook komentarai