Anekdotas

Sëdi Petriukas ant suoliuko piktas surûgæs. Prie jo prieina Andriukas ir sako:

- Kas yra, ko toks liûdnas?

- Atsisësk pasakysiu.

Andriukas atsisëda, o Petriukas sako:

- Suolas daþytas.

   

Facebook komentarai