Anekdotas

Pertriukas:

- Mama, að troleibuse vienai tetai uþmyniau ant kojos. Kai atsipraðiau, ji man davë saldainá.

- Ir tada tu jai padëkojai?

- Ne, uþmyniau ant kitos kojos.

   

Facebook komentarai