Anekdotas

Petriukas sako Jonukui:

- Þinai, kartais uþeina toks noras mokytis!..

- O kà tada darai? - klausia Jonukas.

- Ai, þinai, tiesiog laukiu, kol praeis!

   

Facebook komentarai