Anekdotas

- Na, Petriuk, ar norëtum nedidelio torto gabalëlio?

- Ne, aèiû.

- Tikrai ne? Negi nemëgsti torto?

- Mëgstu, bet tik didelius gabalus.

   

Facebook komentarai