Anekdotas

Petriukas áeina á kambará ir sako:

- Tëte!

Tëvas:

- Trumpiau, Petriuk.

Petriukas:

- Deðimt litø.

   

Facebook komentarai