Anekdotas

- Mano tëtis jureivis, - sako Petriukas Onutei.

- O kodël? - klausia Onutë.

- Na, mano mama sako, kad jam jûra iki keliø.

   

Facebook komentarai