Anekdotas

Mokytoja:

- Petriuk, kiek bus penki plius penki?

- Vienuolika.

- Petriuk, iðtrauk rankas ið kiðenës, kai skaièiuoji...

   

Facebook komentarai