Anekdotas

Petriukas áeina i parduotuvæ ir sako:

- Duokit man batø raiðteliø.

Pardaveja:

- Kokiø jums?

- Kairës ir deðinës kojos...

   

Facebook komentarai