Anekdotas

-Sûneli, kodël tu toks ðlapias?

-Mes su Petriuku þaidëme ðunis.

-Nesupratau...

-Matai, að buvau medis...

   

Facebook komentarai