Anekdotas

-Petriuk, kiek yra Dievo ásakymø?

-Deðimt.

-O kas bus, jei vienà sulauþysi?

-Liks tik devyni.

   

Facebook komentarai