Anekdotas

- Að tau Petriuk, nupirkau gaublá, o tu jo nepriþiûri, visas dulkëtas, - sako mama. Petriukas atsako:

- Að gi negaliu, mamyte, valyti dulkiø nuo viso þemës rutulio.

   

Facebook komentarai