Anekdotas

Suskamba telefonas, Ragelá pakelia Petriukas.

- Ar tëvelis namie? - pasigirsta klausimas.

- Nemalonu sakyti, bet jo nëra.

- O kodël tau nemalonu?

- Nemëgstu meluoti.

   

Facebook komentarai