Anekdotas

Su kuo nori likti: su mama ar tëèiu? - klausia teisëjas Petriukà skyrybø metu.

- Neþinau! O kam atiteks vaizdo kompas? - atsako sûnelis.

   

Facebook komentarai