Anekdotas

Petriukas:

-Mama,mama ðiandien mokykloje að pirmas pakeliau rankà!!!

-O koks buvo klausimas?-teiraujasi mama.

-Kas isdauþë langà???!!!

   

Facebook komentarai