Anekdotas

- Mama, kodël palikai broliui tiek daug saldainiø?

- Ne, Petriuk. Savo jis jau suvalgë. Èia tau.

- Tik tiek..?

   

Facebook komentarai