Anekdotas

Petriuk, kà veikia tavo tëtis?

-Serga,

-Ne, turiu omeny kuo uþsiima,

-Kosti,

-Petriuk! kà veikia tavo tëtis, kai neserga?

-Bûna sveikas,

-Po galais, kuo uþsiima tavo tëtis, kai buna sveikas???

-Na tik nesikarðèiuokite, þinoma tada jis visai nekosti...

   

Facebook komentarai