Anekdotas

Petriukas zooparduotuvëje:

- Sakykite, ar jûs turite papûgà, kuri moka kalbëti?

- Ne, bet mes turime gená, kuris moka Morzës abëcëlæ!

   

Facebook komentarai