Anekdotas

Sedi Petriukas autobuse. Ieina pensioniere, stovi stovi, laukia laukia.... ir sako Petriukui:

-Berniuk, að gi jau sena, leisk man pasëdëti.

Petriukas atsako:

-Moèiutë, kai tu buvai jauna, tu irgi visada leisdavai atsisiesti moèiutëms?

-Taip, vaikeli

-Ðtai kodël tau dabar skauda kojos!

   

Facebook komentarai