Anekdotas

Jonukas sako Petriukui, pirkau automobilá - tai dabar pasiþvalgysiu po pasaulá! Petriukas klausia, po ðá ar anà?

   

Facebook komentarai