Anekdotas

-Petriuk, ar yra klasëje geresniø moksleiviø uþ tave?

-Taip tëti,-vienas. Jis moka judinti ausis.

   

Facebook komentarai