Anekdotas

Petriukas:

-Tëveli, o kas bus jeigu suplyð prezervatyvas?

-Paþiûrëk á veidrodá...

   

Facebook komentarai