Anekdotas

Sakyk, Petriuk, kiek yra pasaulio daliø?

- Tai kad visi þino...

- O tu imk ir iðvardyk.

- Anas pasaulis ir ðis.

   

Facebook komentarai