Anekdotas

Gydytojas vidurnaktį skubiai iškviečiamas pas ligonį.
- Prašau atvežti notarą testamentui sudaryti ir artimiausius giminaičius, - taria gydytojas, apžiūrėjęs ligonį.
- Negi viskas iš tikrųjų taip blogai?
- Na ne, bet aš nenoriu būti vienintelis, kuris vidury nakties visiškai be reikalo yra pakeliamas iš lovos...

   

Facebook komentarai