Anekdotas

Posakiai ir priežodžiai su komentarais

Juokiasi tas, kas juokiasi paskutinis. Jumoristai taip ilgai nelaukia.
Dantis už dantį. O kaip reikia atkeršyti bedančiui?
Nekask duobes kitam. Pasisamdyk geriau ekskavatoriu.
Lazda turi du galus, bet smūgio kokybė yra ta pati.
Geriau duoti, negu prašyti. Bet ar ne naudingiau imti, negu duoti?
Neatidėk rytdienai, ką gali dabar padaryti. Neatidėk rytdienai, ko paskui vistiek niekada nedarysi.
Ne piniguose laimė, bet giminėse.
Meilė yra akla. Tai išeitų, kad vedusiųjų gyvenimas yra aklųjų institucija.
Žmogus žmogui yra vilkas. Ne vilkas, bet parazitas.

   

Facebook komentarai