Anekdotas

Kaip, jûs neþinote, kuo skiriasi erotika nuo pornografijos? Erotika - tai 1600x1200, o ðtai 320x200 - tai pornografija.

   

Facebook komentarai