Anekdotas

Skelbimas ant laiptinës durø

"Gyventojams, iki liepos 1 d. nesumokëjusiems uþ internetà, bus iðjungtos dujos!"

   

Facebook komentarai