Anekdotas

Neo bute skambutis á duris. Neo prieina, atidaro, o ten toks maþas, maþas agentas Smitas stovi.

- Ko toks maþas? - klausia Neo.

- Suzipintas að...

   

Facebook komentarai