Anekdotas

Prieð guldama á lovà su Neo, Trinity klausia jo:

- Klausyk, o antivirusà tu naudoji?

   

Facebook komentarai