Anekdotas

Kompiuterastas pateko á cypæ. Jo klausia:

- Uþ kà tave?

- Ai, pasakiau, kad ðiandien sudeginau motinà o rytoj pirxiu Vinèesterá...

   

Facebook komentarai