Anekdotas

– Paspauskite pelës mygtukà. Kaip pabëgo?

   

Facebook komentarai