Anekdotas

Jauno ásilauþëlio klausia:

- Nejau tau Arûnai patinka tik kompiuteriai ir moterys?

- Aiðku kad ne. Man dar patinka merginos ir skaièiuotuvai.

   

Facebook komentarai