Anekdotas

- Koká pirmà þodá iðtaria programuotojo vaikas?

- "Mama"? "Tëte"?

- Ne. "Testas"!

   

Facebook komentarai