Anekdotas

- Neseniai tapau senele, ir visi sako, kad anûkëlë panaði á mane kaip du vandens laðai.

- Nieko baisaus, svarbiausia, kad kûdikis sveikas.

   

Facebook komentarai