Anekdotas

2025 metai. Kalbasi du vaikai:

- Klausyk, o kokiam èate tavo tëvai susipaþino?...

   

Facebook komentarai