Anekdotas

- Alio ! Ar Petras yra namie ?

- Ne, jis, dëja, paliko mûsø pasaulá....

- Jis kà, numirë ????

- Ne, prie Interneto prisijungë...

   

Facebook komentarai