Anekdotas

Nauji laikai atëjo. Ant tûliko sienø dabar raðinëja pornosaitø adresus!

   

Facebook komentarai