Anekdotas

Susirgo programuotojo mama. Kaimynë skambina suþinoti, kaip ji laikosi.

— Vaizdas neblogas, tik garsas stringa, — paaiðkina programuotojas.

   

Facebook komentarai