Anekdotas

- Tëti, o hakeriai gerai uþdirba?

- Gerai. Iki penkeriø metø.

   

Facebook komentarai