Anekdotas

Kompiuteristas su mergina þaidþia "atspëk þodá".

- Koks yra þodþio "Klausimas" antonimas?

- Am.. Atsakymas?

- Ne! "Re: Klausimas"!

   

Facebook komentarai