Anekdotas

Žmoną užveikė nuolat girtaujantis vyras, tad vieną kartą ji nutarė vyrą gerai pamokyti, kad iš baimės nustotų gerti. Susirado kelis aptriušusius kailius, apsikarstė jais, užsimovė ant galvos vilko kaukę, prisitaisė uodegą, žodžiu, apsitaisė, kaip žvėris. Kai girtas vyras grįžo namo, iššoko iš kito kambario ir ėmė ant vyro kriokti. Tas, tik truputį nustębęs, sumurmėjo:
- Hmmm... Man niekas nesakė... Kad uošvienė atvažiuos...

   

Facebook komentarai