Anekdotas

Į kleboniją ateina mokesčių insperktorius.
- Garbė Jėzui Kristui! - pasisveikina jis su klebonu.
- Per amžių amžius! - atsako klebonėlis.
- Sakykit, dvasiškas tėveli, ar tarp jūsų paprapiječių yra toks verslininkas
Leopoldas Babkevičius?
- Taip yra. Tai labai dievobaimingas ir pamaldus žmogus.
- Matot, dvasiškas tėveli, šis pamaldus žmogus savo deklaracijoje nurodė, kad
paaukojo jūsų bažnyčiai 50 000 eurų. Tai aš ir atėjau sužinoti, ar gavote šią auką?
- ?!!... Nesirūpink, sūnau mano,
šiandien kaip tik ir gausiu!

   

Facebook komentarai