Anekdotas

Vyrukas užeina į restoraną. O ten - tik vienas laisvas staliukas. Vyrukas prisėda. Tučtuojau pribėga oficiantas ir sako:
- Atleiskite, pone, bet šis staliukas užimtas...
Vyrukas pasipiktina:
- Tai ko lauki? Nešk šitą staliuką velniop, o man atnešk laisvą!

   

Facebook komentarai