Anekdotas

Prie pajudėjusio iš stotelės autobuso pribėga vyras, šaukdamas:
- Žmonės! Sustabdykite šį autobusą, nes pavėluosiu į darbą!
- Vairuotojau! - šaukia keleiviai. - Sustokite, žmogus pavėluos į darbą...
Vairuotojas sustabdo autobusą, vyras įlipa vidun ir atsidusęs sako:
- Ačiū, o dabar prašau parodyti bilietėlius...

   

Facebook komentarai