Anekdotas

Estas užeina pas gydytoją - urologą. Sako jam:
- Dakktare, mann killo problemma, nuo gallo varva...
- Tada nusirenkitte, ligonii.
Estas nusirengia, o daktaras jį apžiūri ir klausia:
- Pacientte, sakykkitt, o kadda jūs turėjote seksąą?
- Prieš triss dienass, dakktare.
- Tada sveikinnu, jus, pacientte, jūs dabar kaip tik baigiattee...

   

Facebook komentarai