Anekdotas

Ankstus šeštadienio rytas. Petras, neseniai grįžęs iš po penktadienio, bando užmigt, troškulys kankina, o čia tėvas įgriūna į kambarį ir sako:

- Kelkis, eisim žolės šienaut.

- Nieko nebus, - sako Petras, - nešienausiu, miego noriu.

Tėvas pagaliu per kuprą:

- Kelkis, parazite, ir viskas.

Nu, atsikėlė Petras, nueina su tėvu į pievą. Dar nei nepradėjęs šienaut, sako tėvui:

- Žinai, diena bus karšta - einu namo, atnešiu atsigert.

Na, tėvas pagalvojęs sako:

- Eik.

Parėjo Petras namo ir sako motinai:

- Tėvas prašė valgyt padaryt, labai išalko.

Nu, motinai tėvas liepė, reiškia reikia. O Petras, atėjęs į lauką, tėvui sako:

- Einam namo, motina valgyt padarė.

Nu, tėvui liepė motina, reikia eit. Grįžo abu namo, o sūnus ir sako:

- Tėvai kaip gerai būtų prie koldūnų buteliukas koks... Gal tada ir darbas geriau eisis.

Nu, tėvas ir sako:

- Eik pas kaimyną, paimsi skolon vieną puslitrį.

Nulėkęs pas kaimyną sūnus anam ir sako:

- Duok du butelius, kitaip pasakysiu, kad su mano motina miegi. Tai ateis tėvas papjaus.

Kaimynas išsigando ir davė du butelius. Sūnus grįžo namo ir sako tėvui:

- Eik, kaimynas prašė, kad kiaulę papjautum.

Nu, kaimynas prašė, reikia padėt žmogui. Už peilio ir eina per pievą, o kaimynas, pamatęs pagalvojo: "Pardavė vaikis.Šakės..." Ir per kitas duris iš namų miškan. Atėjo tėvas pas kaimyną, ant kiemo nieko nėra. Žiūri - kiaulė po kiemą laksto. Nu tai tas tik šmaukšt ir po kiaulės. Eina namo su

kruvinu peiliu, o sūnus ir sako mamai:

- Pasakiau tėvui, kad su kaimynu miegi, tai jis nuėjo jo papjauti. O, žiūrėk, pareina su kruvinu peiliu.

Motina išsigando ir irgi pro duris ir miškan. Grįžo tėvas ir klausia Petro:

- Tai kur motina?

Tas ilgai negalvojęs:

- Su kaimynu į mišką pabėgo, kol tu kiaulę jam pjovei.

Pasiuto tėvas už to pačio peilio ir į mišką. Sėdi Petras, koldūną įsimeta burnon, 50 g išgeria ir sako:

- Sakiau, kad žolės nepjausiu, reiškia nepjausiu.

   

Facebook komentarai